שוש אופיר צבעולוגית אבחון ואימון הוליסטי בצבע

צור קשר | ממליצים | אימון | אבחון בצבע | מי אני
   
אמור לי מה הצבע שלך ואומר לך מי אתהסדנה לאבחון בצבעים

" ראי-הנפש "

תל-אביב

חודש אוגוסט

בוקר:10.00-13.00

ערב : 17.00-20.

תעודת גמר לעומדים

בתנאי הקורס

 

***מסיבת סוף שנה

מסיבת רווקות

מתנה נהדרת חמה

לערב שלא ישכח

*********

****************
ארוע לחנוכה

לקבוצות וארגונים

" נקודות האור שבי "

ערב גיבוש

סביב מוטיב האור

**************

ראי הנפש -

אבחון בצבעים

הוד השרון
בחודש דצמבר

***************
חדש: 

הרצאת מבוא

לסדנה

"ראי הנפש"

לקבוצות מגובשות

- בעלות סמלית!!!

***********************

ארוע לחנוכה

לקבוצות וארגונים

" נקודות האור שבי "

ערב גיבוש

סביב מוטיב האור

 


 

סדנה לאבחון בצבעים

" ראי-הנפש "

תל-אביב

חודש אוגוסט

בוקר:10.00-13.00

ערב : 17.00-20.

תעודת גמר לעומדים

בתנאי הקורס

 

***מסיבת סוף שנה

מסיבת רווקות

מתנה נהדרת חמה

לערב שלא ישכח

*********

****************
ארוע לחנוכה

לקבוצות וארגונים

" נקודות האור שבי "

ערב גיבוש

סביב מוטיב האור

**************

ראי הנפש -

אבחון בצבעים

הוד השרון
בחודש דצמבר

***************
חדש: 

הרצאת מבוא

לסדנה

"ראי הנפש"

לקבוצות מגובשות

- בעלות סמלית!!!

***********************

ארוע לחנוכה

לקבוצות וארגונים

" נקודות האור שבי "

ערב גיבוש

סביב מוטיב האור

 


 

סדנה לאבחון בצבעים

" ראי-הנפש "

תל-אביב

חודש אוגוסט

בוקר:10.00-13.00

ערב : 17.00-20.

תעודת גמר לעומדים

בתנאי הקורס

 

***מסיבת סוף שנה

מסיבת רווקות

מתנה נהדרת חמה

לערב שלא ישכח

*********

****************
ארוע לחנוכה

לקבוצות וארגונים

" נקודות האור שבי "

ערב גיבוש

סביב מוטיב האור

**************

ראי הנפש -

אבחון בצבעים

הוד השרון
בחודש דצמבר

***************
חדש: 

הרצאת מבוא

לסדנה

"ראי הנפש"

לקבוצות מגובשות

- בעלות סמלית!!!

***********************

ארוע לחנוכה

לקבוצות וארגונים

" נקודות האור שבי "

ערב גיבוש

סביב מוטיב האור

 


 

סדנה לאבחון בצבעים

" ראי-הנפש "

תל-אביב

חודש אוגוסט

בוקר:10.00-13.00

ערב : 17.00-20.

תעודת גמר לעומדים

בתנאי הקורס

 

***מסיבת סוף שנה

מסיבת רווקות

מתנה נהדרת חמה

לערב שלא ישכח

*********

****************
ארוע לחנוכה

לקבוצות וארגונים

" נקודות האור שבי "

ערב גיבוש

סביב מוטיב האור

**************

ראי הנפש -

אבחון בצבעים

הוד השרון
בחודש דצמבר

***************
חדש: 

הרצאת מבוא

לסדנה

"ראי הנפש"

לקבוצות מגובשות

- בעלות סמלית!!!

***********************

ארוע לחנוכה

לקבוצות וארגונים

" נקודות האור שבי "

ערב גיבוש

סביב מוטיב האור

 


 

סדנה לאבחון בצבעים

" ראי-הנפש "

תל-אביב

חודש אוגוסט

בוקר:10.00-13.00

ערב : 17.00-20.

תעודת גמר לעומדים

בתנאי הקורס

 

***מסיבת סוף שנה

מסיבת רווקות

מתנה נהדרת חמה

לערב שלא ישכח

*********

****************
ארוע לחנוכה

לקבוצות וארגונים

" נקודות האור שבי "

ערב גיבוש

סביב מוטיב האור

**************

ראי הנפש -

אבחון בצבעים

הוד השרון
בחודש דצמבר

***************
חדש: 

הרצאת מבוא

לסדנה

"ראי הנפש"

לקבוצות מגובשות

- בעלות סמלית!!!

***********************

ארוע לחנוכה

לקבוצות וארגונים

" נקודות האור שבי "

ערב גיבוש

סביב מוטיב האור

 


 

סדנה לאבחון בצבעים

" ראי-הנפש "

תל-אביב

חודש אוגוסט

בוקר:10.00-13.00

ערב : 17.00-20.

תעודת גמר לעומדים

בתנאי הקורס

 

***מסיבת סוף שנה

מסיבת רווקות

מתנה נהדרת חמה

לערב שלא ישכח

*********

****************
ארוע לחנוכה

לקבוצות וארגונים

" נקודות האור שבי "

ערב גיבוש

סביב מוטיב האור

**************

ראי הנפש -

אבחון בצבעים

הוד השרון
בחודש דצמבר

***************
חדש: 

הרצאת מבוא

לסדנה

"ראי הנפש"

לקבוצות מגובשות

- בעלות סמלית!!!

***********************

ארוע לחנוכה

לקבוצות וארגונים

" נקודות האור שבי "

ערב גיבוש

סביב מוטיב האור

 


 
Mako רוח - "תנו לצבעים לסדר לכם את החיים"

המקצוענים - תוכנית בוקר בהשתתפות שוש

הצבע כמראה לאישיותך

הצבע מאפשר לנו לבחון ולאבחן את הגלוי והנסתר בנפש
 האדם ואת היכולות הגלומים בו.  

הצבע הוא המראה שלנו, בעזרתו נוכל לצמוח, להגשים את עצמנו ולרקום את ספור חיינו.

לפרטים: 052-4-669503


דף הבית
לחשוב כמו זברה
הרצאות סדנאות
ארועים
מאמרים